Predsedstvo

Foto: Vlad Khodakowsky

Dunja Rutar

Predsednica

avatar fant

Matija Maver

Podpredsednik

avatar ženske

Taša Mihelčič

Blagajničarka

avatar fant

Tim Erman

Član upravnega odbora

avatar ženske

Špela Ferlin

Članica upravnega odbora

avatar ženske

Eneja Berlič

Članica upravnega odbora

Nadzorni odbor

Foto: Vlad Khodakowsky

Rožle Oštir

Član nadzornega odbora

Tjaša Lorbek 1

Tjaša Lorbek

Članica nadzornega odbora

Foto: Vlad Khodakowsky

Ana Vita Leban

Članica nadzornega odbora

Ostali funkcionarji

avatar ženske

Urška Žižek

Vodja odnosov z javnostmi in sponzorstev