naslovna slika okrogle mize 2021

Okrogla miza o hibridnem oglaševanju: Poročevalci ali prodajalci?

Novinarji se zavedamo pomena besedil, ki jih posredujemo svojemu občinstvu. Vemo, da s podajanjem informacij soustvarjamo javni diskurz. Zato se učimo, kako pomembna je ločnica med različnimi vsebinami. Teorija pravi, da morajo biti novinarske in oglaševalske vsebine strogo ločene in pravilno označene. Velikokrat pa se ta meja zabriše, besedilo se izdaja za novinarsko, medtem ko …

Okrogla miza o hibridnem oglaševanju: Poročevalci ali prodajalci? Read More »