naslovna slika okrogle mize 2021

Okrogla miza o hibridnem oglaševanju: Poročevalci ali prodajalci?

Novinarji se zavedamo pomena besedil, ki jih posredujemo svojemu občinstvu. Vemo, da s podajanjem informacij soustvarjamo javni diskurz. Zato se učimo, kako pomembna je ločnica med različnimi vsebinami.

Teorija pravi, da morajo biti novinarske in oglaševalske vsebine strogo ločene in pravilno označene. Velikokrat pa se ta meja zabriše, besedilo se izdaja za novinarsko, medtem ko se v ozadju skriva marketinški namen.

V Društvu študentov novinarstva FEJS in Društvu novinarjev Slovenije smo se odločili, da zadevo raziščemo in povprašamo tiste, ki odločajo o medijskih vsebinah.

V sredo, 17. 11. 2021, smo razpravljali z gosti iz različnih strani te slike. Z nami so bili odgovorni urednik Mladine Grega Repovž, nekdanji direktor za področje marketinga, zdaj direktor Večera Miha Klančar ter predstavnik oglaševalske zbornice, svetovalec na digitall.si in direktor IAB Slovenija Zoran Savin.

Povprašali smo jih, zakaj prihaja do prikritega oglaševanja in hibridnih medijskih vsebin, kako se pri tem praksa razlikuje od teorije ter kako na to problematiko gledajo v novinarski ter kako v oglaševalski panogi. Gostje so delili svoje izkušnje in komentirali konkretne primere iz svojih ter drugih medijev.

Pogovor je moderirala študentka Žana Erznožnik.

Okroglo mizo si lahko ogledate na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/KorcceCNU_4