O društvu

FEJS povezuje študente

Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje.

FEJS je prostor, kjer lahko študentje izražajo svojo kreativnost in se preizkušajo v aktivnostih, za katere v predavalnicah ali v drugih združenjih ni prostora. Društvo je prostor za izražanje, udejstvovanje idej in širjenje obzorij, je pa tudi okolje za spoznavanje med študenti, povezovanje in druženje.

Mednarodno združenje FEJS

0
šol po Evropi
0
let delovanja

FEJS Slovenija je del mednarodnega združenja FEJS (Forum for European Journalism Students), ki povezuje študente novinarstva iz cele Evrope. V preteklosti smo tudi v Ljubljani gostili letni kongres in generalno skupščino mednarodnega združenja. 

Prostor za širjenje obzorij

Naše delovanje obsega pripravo izobraževalnih dogodkov, kot so predavanja, okrogle mize in delavnice o novinarskih, medijskih in družbenih temah. Zavedamo se, da je lahko obštudijsko udejstvovanje za posameznika prav tako pomembno kot same študijske aktivnosti.

Naših dogodkov se ne udeležujejo le študenti novinarstva, temveč tudi študenti drugih smeri oziroma fakultet, profesorji ter novinarji in gostje iz drugih strok. Tako od udeležencev kot od gostov prejemamo pohvale za izpeljane dogodke.

Prek priprave dogodkov se naši člani poglabljajo v družbeno pomembne teme, urijo organizacijske veščine in širijo poznanstva. Člani lahko v društvu vedno podajo ideje za nove projekte in se preizkusijo v različnih medijskih tehnikah.

Začetek prijateljstev

Pomemben del društva so tudi medgeneracijsko povezovanje, pomoč in prijateljstvo. Smo povezana skupnost študentov, ki si delijo skupne interese. Skupaj se odpravljamo na strokovne ekskurzije, smo dobrodelni ter se udeležujemo formalnih in neformalnih druženj. Sklepajo se močne vezi in prijateljstva.

Vsako leto sprejemamo nove angažirane študente, ki so voljni narediti nekaj več in ki jih vodita zanimanje ter volja po širjenju obzorij. FEJS sestavljajo študentje različnih letnikov in starosti, predvsem študenti novinarstva, a naša vrata so odprta tudi za študente drugih smeri.